Национално тренировъчно учение с екипите на БЧК за действие при кризи

150 души от доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия и кризи участваха в Национално тренировъчно учение, което се  проведe от 10 до 14 септември 2018г. в района на град Монтана, Националния учебен център на ГД „ПБЗН“.

       Учение от такъв мащаб в рамките на БЧК се провежда за осма поредна година и има за цел специализираните екипи на БЧК да оттренират реакция и координирана интервенция при събития на множество локации. Изграждане на капацитет у доброволците и служителите на БЧК за по – ефективна реакция и защита при инциденти с различни рискове в градска среда в контекста на проект “MERCI”, финансиран от Европейската комисия и изпълняван в партньорство с Френски, Испански, Италиански, Португалски Червен кръст и МФЧК/ЧП.

       След обучителната част бе организирана мащабна демонстрация с участието на специализираните екипи на БЧК и партньори от местните структури на „Пожарна безопасност и защита на населението”, ОД на МВР, Спешна помощ и други.

        БЧК-Ямбол взе участие с трима души – членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи:  Красимира Харутюнян, Жана Михова и Йордан Петров.

                                                           

                                                        ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ