Националното състезание „Млад фермер“ ще се проведе в Ямбол

Eдинадесетото национално състезание „Млад фермер“, организирано от МОН и Регионално управление на образованието-Ямбол, ще се проведе от 12 до 14 май в гр. Ямбол. Домакин ще бъде Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, партньори – Аграрен университет – гр. Пловдив, Община Ямбол и Община „Тунджа“.

В състезанието  ще участват 20 отбора  от цялата страна, включително и отбор на училището- домакин.

Състезанието се състои от три модула – растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство. Всеки от тях включва теоретична и практическа част.

За учениците и гостите на състезанието е организирано и посещение на културни забележителности в град Ямбол.

„Млад фермер“ е своеобразен форум за демонстриране на знания, умения и компетентности в областта на земеделието от ученици, обучаващи се в сферата на селското стопанство. Мотивираните участници ежегодно изразяват готовност да приложат наученото чрез изявите си по време на състезателните дни в трите направления по регламент. Целта на състезанието е да демонстрира не само способностите на участниците, но и да покаже възможностите за опазване на първоизточника на човешките блага – земята, в условията на напредващия с все по-висока скорост технологичен процес.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

12.05.2021 г.

до 12.00 ч.

Пристигане  гр. Ямбол- хотел „Тунджа“, регистрация, инструктаж, застраховки 

12.00-13.30 ч.

Настаняване на участниците и обяд в хотел „Тунджа“

14.00-15.00 ч.

Откриване на националното състезание и техническа конференция в конферентната зала на ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол

15.10-17.30 ч.

 

 

 

 

Състезание направление Растениевъдство –състезателна дисциплина: „Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически,зеленчукови култури и трайни насаждения“ – ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол, кабинет № 1

Състезание направление Механизация на селското стопанство – състезателна дисциплина: „Електронен тест по безопасност на движението по пътищата – категория Ткт“ –компютърен кабинет № 1 в ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол.

16.30-17.30

17.30-19.30

Предвижване до фермата в с. Симеоново. Инструктаж.

 

Състезание направление Животновъдство – състезателна дисциплина: Хигиена на млекодобива, подготовка на вимето за доене и доене“ – доилна зала, тип на централен млекопровод – Кравеферма, с.Симеоново

19.30 ч.

Вечеря в хотел „Тунджа“

 

13.05.2021 г.

7.30 ч. – 9.00 ч

Закуска – хотел „Тунджа“

9.30 – 12.30 ч.

Състезание направление Растениевъдство –състезателна дисциплина: Филизене на лозя– с.Лозенец

9.30 – 12.30 ч.

Състезание направление Механизация на селското стопанство – състезателна дисциплина: Майсторско управление на трактор“ – учебен полигон ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол

9.30 – 11.30 ч.

Състезание направление Животновъдство – състезателна дисциплина:

Разпознаване на фуражи“– ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол, кабинет № 1

13.00 – 14.00 ч.

Обяд- ПГЗ ”Хр.Ботев”- Ямбол

14.00 – 15.30

Културна програма

15.30 – 17.30 ч.

Свободно време

17.30 – 19.15 ч.

Обявяване на резултатите и връчване на наградите- залата на Безистена

19.30 ч.

Празнична вечеря – Ресторант „Тунджа“

 

14.05.2021 г.

8.00 ч. – 9.30 ч.

Закуска – хотел „Тунджа“. Отпътуване.