Национална сертификация на контингент от състава на Многонационалната бойна група на ЕС

Национална сертификация на контингента от състава на Многонационалната бойна група на Европейския съюз  „HELBROC – BG” се проведе за времето 29–31.05.2017г., в пункта за постоянна дислокация на 42 механизиран батальон и на Учебен център „Победа” – Ямбол.

Механизирана рота от състава на българския контингент проведе подготовката си в периода март-май 2017 г. В програмата бяха включени занятия по охрана на обекти, патрулиране, конвоиране и ескортиране, разделяне на враждуващи групировки със сила, борба с масови безредици и евакуация на невоенен персонал и участие в операции по предотвратяване на конфликти. В хода на подготовката практически се прилагаха доктрините на Европейския съюз, стандартни оперативни процедури и правила за бойно поведение.

Контингентът е в състав до 130 души – офицери, сержанти и войници от 42-ри механизиран батальон на Втора Тунджанска механизирана бригада, като в българският контингент са включени и военнослужещи от други формирования на длъжности в командването и щаба на бойната група.  Национален командир на българския контингент и заместник-командир на многонационалната бойна група на Европейския съюз HELBROC е полковник Юри Цонев, а командир на механизираната рота е капитан Захарий Димитров.

На 30 и 31 май 2017г. на Учебен център „Победа” – Ямбол се проведе тактико-специално учение на тема: „Действия на личния състав от контингент при изпълнение на задачи в зоната за отговорност”.

На тактико-специалното учение механизираната рота показа способности за действие на личния състав на КПП и осъществяване на контрол на трафика от хора и автомобили, на патрула (ескорта, конвоя) при изпълнение на поставените задачи, на наблюдателен пункт, както и действие на .група за бързо реагиране по усилване на охраната и отбраната на базата.

Комисия за сертифициране, с председател полковник Живко Тодоров – началник на сектор „Сертификация и поуки от практиката” на Съвместното командване на силите проследи действията на военнослужещите.

На тактико-специалното учение присъства бригаден генерал Петрос Каправелос – командир на Бойна група на ЕС HELBROC и командир на 71-ва Въздушнопреносима бригада от Гръцката армия, придружаван от офицер от щаба на силите. В рамките на учението те проведоха срещи с националния командир на българския контингент, с комисията по сертифициране, с командира и личния състав на ротата. На тези срещи те се запознаха с проведените през целия етап на подготовка мероприятия и наблюдаваха действията на механизираната рота.

Това ще е първото участие на механизирана рота от 42-ри механизиран батальон от състава на Втора Тунджанска механизирана бригада в състава на бойна група на Европейския съюз HELBROC-ВG.

***

Многонационалната бойна група HELBROC e създадена през 2006 г. от четири държави-членки на ЕС – Гърция, България, Румъния и Кипър. През 2011г. към групата се присъединява и Украйна. Формираща нация е Република Гърция.

         Бойна група HELBROC е бригадно многонационално експедиционно тактическо формирование с висока степен на готовност. Състои се от щаб, сухопътен, военноморски и военновъздушен боен компонент. Сухопътният боен компонент е усилен батальон, включващ въздушнопреносима и лекопехотна рота, рота морска пехота, компоненти за специални, психологически и гражданско-военни операции, както и подразделения за бойна и логистична поддръжка.

Бойната група е подготвена за провеждане на бойни и небойни операции, самостоятелно или като първи елемент от по-мащабни военни сили, на значително разстояние от територията на страните от Европейския съюз

Тактическите бойните групи на ЕС са създадени с цел придобиване на военни способности за бързо реагиране и ефективно управление на кризи съгласно Европейската стратегия за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана.

 

         СТАРШИ ЕКСПЕРТ НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52590

                         ЕЛИ ИЛИЕВА