Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“

sdr

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха областно обучение на тема „Хуманитарно образование“, като част от Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“ на Български младежки Червен кръст. Участници в обучението бяха доброволци от общинските клубове на БМЧК, обучител бе Елиза Пидес. По време на обучението бяха разгледани темите – междукултурен диалог, идентичност, стереотипи, дискриминация и т.н.  

По време на практическата част бяха обсъдени горепосочените теми, които бяха включени и в практически казуси, които доброволците обсъждаха и дискутираха.

След приключване на обучението бяха планирани дейности по Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“.

 

 

Секретариат на Областния съвет на БЧК – Ямбол