Национална дарителска програма „С тениска на бала“

С Т И П Е Н Д И И

чрез

НАЦИОНАЛНАТА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА „С ТЕНИСКА НА БАЛА” 

ЗА МЛАДЕЖИ БЕЗ РОДИТЕЛ/РОДИТЕЛИ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТСТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ С ПАРТНЬОР ФИРМА МОТОПФОЕ

ОТПУСКАТ СТИПЕНДИИ 

за студенти, завършили средното си образование през 2019 г. 

и приети във Висши училища в страната

 

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия ще намерите в Регламента,

публикуван в сайта www.steniskanabala.bg

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ

в СО на БЧК до 30.09.2019 г., с адрес: ПК 1407,София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, ет. 3

За повече информация – тел. 02 8122822