Националната кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“

В зала „Юбилейна“ в сградата на БЧК-Ямбол се проведе пресконференция във връзка с Национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“ на Министерството на здравеопазването.
Гергана Георгиева, специалист в областната Червенокръстка организация запозна медиите с целта на кампанията, а именно повишаване на осведомеността на обществото относно същността и значението на органното донорство. Кампанията акцентира и върху необходимостта да се разговаря за донорството с близките ни хора, за да са наясно с нашето отношение към проблема. Представените статистически данни по време на пресконференцията ясно доказват, необходимостта от популяризиране на темата.
Д-р Лиляна Генчева, Директор на Регионална здравна инспекция-Ямбол запозна медиите с история на донорството, медицински противопоказания за донорство, донорски бази в България, механизъм за деклариране на съгласие за донорство и др.
Инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК- Ямбол изрази своята воля и съгласие да притежава „Донорска карта“, с мотив „че може да спаси човешки живот и частица от него ще продължи да живее“. За целта попълни необходимата лична информация в картата. Картите се разпространяват от доброволците на БМЧК в рамките на Националната кампания “Да! За живот!” и нямат юридическа стойност. Единствената роля на картата е да покаже на близките на починалия каква е била неговата воля приживе.
Д-р Генчева също изрази своята воля и получи „Донорска карта“ от доброволците на БМЧК-Ямбол.


Областен Секретариат на БЧК – Ямбол