Национален форум за иновации в образованието

Директорът  на Профилирана гимназия „Васил Левски“ Ямбол-  Петя Сярова и Динко Динев- учител по информационни технологии от същата гимназия   взеха участие в Националния форум за иновации в образованието и иновативните  училища в България  на 3 декември в София тех парк. На срещата бяха дискутирани въпросите как се промени училището; как се създава училище на бъдещето, в което учениците да са мотивирани да учат, да са част от промяната?

Събитието събра над 800 представители на образованието – иновативни училища, регионални управления, университети, родителски организации, бизнес организации. Сред гостите бе и вицепремиерът Томислав Дончев, който заяви своята визия за образованието.

            Равносметката след първите две години на програмата за иновации в средното образование сочи: включени са 294 иновативни училища от 2383 в страната и 93 общини. За двете години са подадени над 350 проекта за иновации. Най-голям е броят на профилираните гимназии, следвани от средните училища,  училищата по изкуства,  основни училища, начални училища, професионални гимназии и на последно място обединени училища.

Най-многобройни по критерий „собственост“ сред училищата със статут на иновативни са частните училища, след това общинските и на края държавните. По критерий  „активност на кандидатстване“, водещи са училищата от София-град, Видин, София област, Бургас. Ямбол  е с разлика две позиции от последното място и се нарежда преди Силистра и Смолян. Типичните характеристики от категории, описани в иновативните проекти,  са екипна работа, проектно-базирано учене, междупредметни връзки, игрови подход, интерактивно обучение, грамотност, гражданско образование, виртуална реалност, извънучилищна и извънкласна дейност.

Диалогът на този първи по рода си форум е за промяната в училищната  общност, създаване на условия за  изграждане на училища на бъдещето.

Доброто и полезно образование  е в правомощията на учителите. Инструментите, с които МОН участва, са регулаторни, финансови и нормативни. Според думите на министър Красимир Вълчев: „Креативният учител е най-важната и най-ценната иновация, цялата система трябва да го подпомага. Училището на бъдещето трябва да учи, да провокира креативност, но няма как да го прави, ако самото то не е креативно. Политиката на МОН е да подпомага всички училища да внедряват повече нови елементи в организацията на учебния процес, в съдържанието на обучението, в учебните програми, в учебните планове и др.“.

Профилирана гимназия „Васил Левски“ се вписва успешно вече втора година като училище, което предлага  образование  на бъдещето  с иновациите,  които въвежда в управлението на училището,  диалога с родители и партньорски организации и не на последно място – с  промяната в методиката на работа на учителите. Преподавателският екип на Профилирана гимназия „Васил Левски“ счита, че  всеки учебен час са изправени пред  26 „министри“ в класната стая, които оценяват тяхната работа.  С нескрито задоволство директорът Петя Сярова сподели, че участието в този форум е било както територия за обмен на идеи и стратегии, така и възможност за реален поглед къде е мястото на ПГ „Васил Левски“ върху картата на иновативните училища на България – това е донесло и удовлетворението от ползотворната работа на целия педагогически колектив.

            На форума е представено и намерението на МОН  за създаване на платформа за споделяне на добри практики от иновативните училища, създаването на мрежа от иновативни училища  за  обучение и обмяна на опит  и осигуряване на 1,5 милиона лева за тази дейност.