Национален семинар със специалисти по водно спасяване от БЧК

bty

През периода 18 и 20 април 2018г., Ямболската червенокръстка организация бе домакин на Национален семинар по превенция на водния травматизъм, организиран съвместно с Дирекция „Водноспасителна служба“ в НС на БЧК. Участие взеха специалисти по водно спасяване, доброволци от областните организации на БЧК и експертен екип от  дирекция „ВСС“.

        Присъстваха Николай Величков, Началник „Логистика, транспорт и управление на собствеността“ в НС на БЧК; Койчо Коев, Директор на Националния учебен център на БЧК – Созопол; Иван Иванов, зам.-кмет на община Стралджа; Весела Драмджиева, експерт в община Стралджа; Георги Георгиев, ст. експерт в Регионално управление на образованието – Ямбол и Галина Александрова, Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Зимница, община Стралджа.

        Основната цел на събитието бе да се представят добрите практики и опит за осъществяването на дейности и програми за превенция на водния травматизъм  на БЧК сред деца от различни възрастови групи с акцент върху програмата „Приятели с водата“, насочена към учениците от 2-3 клас.    

        Семинарът бе открит официално от инж. Митко Филипов, Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол и Антон Налбантов, Директор на дирекция „Водноспасителна служба“ в НС на БЧК, които приветстваха участниците и благодариха на всички за подкрепата и готовността за участие в семинарните занимания.  

        Добриела Праматарова, специалист „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол   представи статистика на удавянията в област Ямбол през последните 10 години, механизми за взаимодействие с институциите на Ямболската червенокръстка организация за успешно интегриране на програмата „Приятели с водата“ в учебните планове на част от училищата от област Ямбол през годините, постигнатите положителни резултати и перспективи за развитие на превантивна дейност.

        По време да дискусията, представители от областните организации на БЧК и партньорите споделиха опита си в осъществяването на програмата „Приятели с водата“ и ефекта върху учениците.  

         През втория ден се проведе демонстрация на модел на преподаване от г-жа Юлия Дюлгерова, класен ръководител на 2-ри клас в СУ „Пейо Яворов“ – град Стралджа по две теми от програмата „Приятели с водата“. След урока се организира дискусия с участието на Валентина Маринова, директор на училището и педагогическия екип, на която бяха споделени резултати и впечатления при осъществяването на програмата през годините, като се подчерта високото качество на учебните помагала, изготвени от Дирекция „Водноспасителна служба“ на ясен и достъпния език за деца и учители.  

         След дискусията в зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол, специалисти и доброволци на БЧК преминаха обучение на тема „Добрият презентатор – техники и стратегии за успешно презентиране“. В работа по групи участниците в семинара успяха да приложат на практика, след което да демонстрират усвоените знания и умения, като всяка от групите презентира свой механизъм и модел за осъществяване на дейности и програми за превенция на водния травматизъм сред деца.     

         През последни ден бе организирано посещение на археологически резерват „Кабиле“, включен в 100-те национални туристически обекта.

         За първи път тази година, всеки участник в семинара получи грамота за съпричастността, с която се отдава на водата, децата и тяхната безопасност.            

  

      

                                                               ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ