Национален конкурс за обработен фолклор „Маестро Стоян Гагов” – статут

Статут

на национален конкурс  за обработен фолклор  „Маестро Стоян Гагов”

І. ЦЕЛИ НА ПРАЗНИКА:

– Популяризиране песенното творчество на Маестро Гагов

– Издирване, опазване и разпространяване на обработената народна песен

– Приобщаване на младото поколение към съкровищницата на българския   песенен фолклор

– Поощряване създаването на нови образци за обработен фолклор

 

  1. РЕГЛАМЕНТ:

Право на участие в конкурсната програма  имат  непрофесионални хорове от цялата страната.

 

Конкурсната програма се провежда в две категории :

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ – вокални групи

ВТОРА КАТЕГОРИЯ – камерни групи

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За първа категория:

  • Участниците изпълняват по три обработени народни песни, една от които задължително е авторска или обработка на Маестро Стоян Гагов.

                  Времетраене – до 15 минути

 

За втора категория:

  • Камерните групи изпълняват по три обработени песни, една от които задължително е авторска или обработка на Маестро Стоян Гагов.

                  Времетраене – до 15 минути

     

      Забележка: Организаторите не осигуряват музикален съпровод.            

 

  1. I НАГРАДИ:

– І, ІІ, ІІІ място – първа категория

– І, ІІ, ІІІ място – втора категория

Всички състави получават диплом за участие.

 

Без Такса за участие

              Разноските за път и пребиваване са за сметка на участниците