Национален детски фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“ 

Национален детски фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“ –
БОЛЯРОВО, 1 юни 2024 г.

СТАТУТ

Националният детският фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“ в гр. Болярово се организира за двадесет и четвърти път под патронажа на кмета на общината г-н Христо Христов.

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.

Организатори на събора:

РАО „Тракия“ – гр. Стара Загора;
Общество за фолклор – гр. Стара Загора;
Община Болярово;
Читалище „Възраждане 1912″гр.Болярово;


Цел на събора:

  • Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство;
  • Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор;
  • Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования;
  • Да се осъществи приемственост между поколенията.

 

Условия за участие:
В рамките на събора е конкурсът „С песните на Елена Граматикова“.
В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор.
Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес. Молим за всеки състав или индивидуален изпълнител да изпратите отделна заявка! Няма такса за участие.
Участниците могат да се включат в Събора и с инструментални / индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи.
Ансамбли, които се представят с песни, танци и народни инструменти, сами определят в заявката си в кой раздел на категория групи се състезават.

В деня на пристигане участниците трябва да регистрират присъствието си при организаторите. Там ще бъдат запознати с реда и точния час на изявата им, съобразен към моментното състояние на програмата. Всеки участник се регистрира минимум 30 минути преди указания час за неговото изпълнение. Организаторите си запазват правото за промени в регламента и наградите. След изпълнението всеки участник получава грамота за участие. Крайния резултат от оценката на журито се обявява в края на Събора.

Всички разходи по транспорт и дневни са за сметка на участниците. На всеки изпълнител ще бъде осигурена храна от организаторите.

 

ВАЖНО! Молим всеки, който закъснява или се е отказал от участието си да уведоми организаторите преди Събора на тел: 04741/6154 или на 0878996057.

 

На разположение на всички участници и гости е целият екип на фестивала – организатори, сътрудници, медицински екип, охрана.


Класиране и награди:
Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти – музиковеди и фолклористи.
При певческите групи участниците се класират в две групи:

  • за автентичен фолклор;
  • за обработен фолклор.

Всички участници получават грамота.
Класираните изпълнители получават парична награда и грамота.
Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас:

  • изпълнители до 8 години;
  • изпълнители от 9 до 14 години;
  • изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен).

 

Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда.

При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда.

По преценка на журито наградите могат да се дублират.

Присъжда се:

Една специална награда на кмета на община Болярово г-н Христо Христов.
Приз „ Елена Граматикова“ при индивидуалните изпълнители на народни песни.

Ръководство и финансиране:

Подготовката и провеждането на събора се извършва от организационен съвет под председателството на кмета на общината.
Финансирането за 2024 г. е от спонсори и бюджета на общината.

 

Място на провеждане: Градски парк гр. Болярово
Дата на провеждане: 1 юни 2024 г.

Регламент за участие:

Индивидуални изпълнители:

певци – 6 минути;

свирачи – 6 минути;

Певчески групи – 8 минути;

Инструментални групи и оркестри – 10 минути;

Танцови състави – 15 минути;

Народни обичаи – 10 минути.


Програма на събора:
09:30 ч. – откриване на конкурсната програма;
11:30 ч. – поздравления;
12:00 ч. – изпълнения на гостуващи състави;
18:00 ч. – обявяване на наградените.

Заявки за участие се подават до 20.05.2024 г. на e-mail: varbovasvirka@abv.bg, като редът за участие се определя от реда на подаване на заявките.

За допълнителна информация:
8720 гр.Болярово
Община Болярово, обл. Ямбол, ул.“Димитър Благоев“№7
Отдел“Образование, социални дейности, култура, здравеопазване, вероизповедания, спорт и младежки дейности“
НДФС“Върбова свирка свири“
Тел:04741/61-54
e-mail: varbovasvirka@abv.bg
Facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri (https://www.facebook.com/people/Ndfs-Varbova-Svirka-Sviri/100002313750599