Научна конференция “Генеалогията – минало, настояще, бъдеще“

    Надя Жечева

    По покана на Българска генеалогична федерация, Институт за исторически изследвания при БАН, авторът на наскоро представената в Стралджа книга „Загоре – между Източна Ст.планина и Бакаджиците“ д-р Трифон Стоянов взе участие в Национална научна конференция с международно участие на тема „Генеалогията – минало, настояще, бъдеще“. Той беше придружаван от редактора на книгата му Неделчо Димов и краеведа от Зимница Атанас Димов.
Проведен на 17 ноември в София, читалище „Славянска беседа“, форумът привлече вниманието на изключително интересни личности.

При откриването доц.д-р Антоанета Запрянова направи въведение с темата „Българската генеалогия – скок в бъдещето“. Последва представянето на доклади от САЩ, Франция, Китай, Цариброд, както и на не малко автори от България. В първата част на конференцията присъстващите изслушаха с внимание д-р Трифон Стоянов, който в изложението си на тема „По стъпките на „Историята“ през Източна Тракия“ не само интересно представи книгата си, но в контекста говори увлекателно за важността на района „Загоре“ откъдето е преминавал т.н. царски път. Свое участие имаше и още едно познато име за стралджанци – Атанас Пеев от Добрич, автор на „История за Сивковия род“. Други интересни доклади бяха за рода Карао/у/ланите, Габрово, за Ботевия четник Ангел Тодоров, за съхраненото име Сахиеви – единствено в България, за Догановия род в Копривщица, за единствената у нас „Алея на родовете“ в с.Климент и още много други. Конференцията доказа необходимостта от подобни родолюбиви начинания и привличане вниманието на обществото към работата по съхраняване на националната ни идентичност.

dsci0214 dsci0251