Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ Ямбол

Нова инициатива в нашето читалище и прекрасна възможност за тези, които се интересуват от фотография, да надградят уменията си под ръководството на опитен лектор! Направете вашите снимки още по-въздействащи!
От 20 февруари стартира курс за дигитална обработка на фотографии. Курсът ще се проведе на два модула, всеки от които по девет лекции.


За повече информация и контакти:
Христо Свинаров – 0889 61 98 28;
Весела Пастърмаджиева – 0878 89 20 88