Народните представители от БСП с ново питане за новата болница

Има ли реално намерение Министерството на здравеопазването да завърши новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, в какви срокове и на какъв етап са дейностите, попитаха здравния министър Кирил Ананиев за пореден път народните представители от БСП Николай Пенев и Кристиан Вигенин по време на парламентарния контрол на 1 февруари 2019 г. 

При задаването на въпроса Николай Пенев припомни, че те са направили предложение средствата за ремонта да бъдат заложени целево в капиталовите разходи на министерството в бюджета за 2019 г., но мнозинството не го е приело, а самият министър е заявил, че след избор на изпълнител строителните работи ще започнат. Ямболският депутат припомни, че докато се чакат ремонтите на новия комплекс, старият от павилионен тип се нуждае от ремонти за около 4-5 млн. лв. 

Министър Ананиев отговори, че здравното министерство има сериозни намерения в тази посока и през 2018 г. са предоставени 215 000 лв. целеви средства за проектиране на довършването на новия болничен комплекс на ямболската болница, което трябва да завърши до края на февруари 2019 г. След това болницата трябва да стартира процедура за избор на изпълнител, а успоредно с това ще се реализират и дейностите по проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска дейност“, по който се предвижда изграждането на Център за спешна медицинска помощ на площ от 562 кв. м и Спешно отделение с площ 748 кв. м. Министър Ананиев увери, че ресурсът за тази година е осигурен в бюджета и връщане назад няма да има. 

В реплика по питането Кристиан Вигенин уточни, че подобни неща слушат доста отдавна от много здравни министри, но се опасяват дали наистина ще се случат и в контекста на политическата обстановка от кое правителство. „Хубаво е, че сте осигурили средства за проектиране, но проблемите на болницата в Ямбол са много по-дълбоки, защото няма специалисти, ямболските жени раждат в съседни градове, а Ямбол е единственият областен град, населението в който по данни на ГРАО не се увеличава, а намалява с 6000 души през последните 10 години“, каза той и зададе и уточняващи въпроси дали министерството има визия как ще се използва в пълнота този болничен комплекс, защото възможностите му са големи и е подходящ в него да се направи нещо с регионално значение. 

Народният представител попита и откъде ще бъдат осигурени тези средства, колко са за тази година и как ще се финансира обектът през следващата година. 

Министър Ананиев отговори, че в комплекса ще функционира многопрофилна болница за активно лечение. Той призна, че кадровият проблем в здравеопазването съществува и затова министерството прави промени в наредба, която ще регулира кадровата политика за отделни специалности и на регионално ниво. Той заяви, че пари за ямболската болница има заделени, но няма да ги назове, за да не попречи на предстоящата обществена поръчка за избор на изпълнител.