НАП Ямбол напомня по телефона за неплатени данъци

НАП Ямбол започнаха кампания с телефонни обаждания към фирми с неплатени в срок данъчни задължения. Във фокуса на кампанията са фирми от Ямбол и региона с общо задължение над 1 милион лева. Те ще получат обаждане от данъчен инспектор с напомняне за неплатен в срок данък печалба. Фирмите са декларирали в годишните си декларации данъка по ЗКПО, но не са внесли в бюджета дължимите суми, уточняват от приходното ведомство. Кампанията е насочена и към фирми с невнесени авансови вноски по ЗКПО.

В Офиса на НАП Ямбол са приети и обработени 5779 годишни данъчни декларации за облагане с корпоративен данък. Срокът за деклариране и плащане на данъка по Закона за корпоративното подоходно облагане беше 31 март.

 

В случай че юридическите субекти не предприемат действия по погасяване на задълженията си, към тях ще бъдат приложени мерките на принудителното събиране, включващи запори на банкови сметки и движими вещи, налагане на възбрани на недвижими имоти, а също и публична продан на фирменото имущество.

 

От НАП Ямбол коментират, че подобни кампании са ефективни, тъй като в повечето случаи телефонното обаждане е последвано от действия по внасяне на дължимите суми. 

%d0%bd%d0%b0%d0%bf