НАП продаде сладкарски цех на длъжник

НАП Ямбол продаде на търг с тайно наддаване бивша сладкарска работилница за 135 хиляди лева. Имотът бе обявен от публичните изпълнители с първоначална цена от 120 хиляди лева и включва едноетажна сграда с дворно място с площ 1519 кв. м. Към сградата има и складово помещение и работилница, технологично свързани помежду си. Сградата е монолитно строителство и се намира близо до центъра на града. Върху имота има вписана предходна ипотека, но съгласно отговор от финансовата институция, задълженията, обезпечени с ипотеката са погасени. Собствениците на сладкарския цех са имали неплатени данъци и осигуровки, за които има наложени запори и образувани изпълнителни дела.
От началото на годината в Ямбол са проведени 14 търга за продажба на движимо и недвижимо имущество на длъжници. От НАП Ямбол препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услугите на НАП с ПИК или КЕП, за да проверят дали имат задължения и какъв е актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.