Напредва строителството на компостиращата инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол

Инвестицията е за над 3,6 млн. лв.

Пресконференция за напредъка на строителните дейности по проект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ ще се състои на 28.04.2021 г. (сряда) от 11 часа в  ресторант „Тунджа“.

На 16 декември 2020 г. официално стартираха строително-монтажните работи по изграждането на компостираща инсталация за разделно събирание на зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол. Съоръженията и довеждащата инфраструктура се изграждат на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с обща площ от 8 000 кв.м., и с предвиден капацитет 2400 т/год. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци.

На пресконференцията ще бъдат представени изпълнените до момента дейности по проекта, и предстоящи.

Общият размер на инвестицията е 3 645 374.77 лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България осигуряват 2 514 947.01 лв. безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 130 427.76 лв., в т.ч. ДДС 586 368.09 лв., собствено участие 544 059.67 лв.

Общата продължителност на проекта е 36 месеца, като изпълнението му се очаква да приключи месец юли 2022 г.

Изграждането на компостираща система ще доведе до намаляване на количеството депонирани битови отпадъци в града и ще доведе до подобряване на качеството на околната среда.

Пресцентър община Ямбол