Напредват ремонтните дейности на ул.“Търговска“ в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до Комплекса за социални услуги за деца и възрастни

Дейностите по благоустрояването на отсечката от улица „Граф Игнатиев“ до Комплекса за социални услуги за деца и възрастни напредват. В момента се работи по изграждане на кръгово кръстовище с четири клона. Този тип кръстовище ще осигури по-добра пропускливост на трафика и висока степен на безопасност за всички участници в движението.
Предвижда се достъп от и към участъка на улица „Търговска“, между улица „Крайречен“ и улица „Граф Игнатиев“, като по този начин идващите автомобили от централна градска част ще могат да продължат в посока към комплекс „Хале“, улица „Милин Камък“ и комплекс“ Зорница“. Улиците в района се характеризират с висока интензивност на автомобилно движение, а намиращите се в близост жилищни сгради предполагат и честото преминаване на пешеходци. Припомняме, че кръстовището между „Крайречен булевард“ и улица „Търговска“ е с три клона, като с предимство преминават превозните средства, които се движат по „Крайречен булевард“.
В участъка се извършва цялостна подмяна на водопровода и водопроводните отклонения. Изгражда се ново улично осветление, ще бъдат подменени и съществуващите бордюри.
В проекта е предвидено и изграждането на зони за паркиране на автомобили, благоустрояването на тротоарни площи и обособяване на двупосочна алея.