Напомняме: Кръстовището с кръгово движение в близост до сградата на „ХЕС“ вече функционира в работен режим

Община Ямбол предупреждава шофьорите да следят за знаците на пътя при преминаване през кръстовището в близост до сградата на „ХЕС“, което вече функционира като кръгово.
           Ремонтните дейности се извършват и през тъмните часове на денонощието. Вчера вечерта изцяло беше премахнат старият асфалт, както е предвидено в работния проект.
Кръгът вече е очертан, изграждат се нови тротоари в обхвата на проекта, изградена е и нова дъждовна канализация за отводняване на пътното платно и нова електроснабдителна мрежа, светофарните уредби са премахнати.

Предстои цялостното изграждане на кръга с диаметър 30 метра. За сравнение – кръговото кръстовище до магазин „Практикер“ е с диаметър 24 метра, а на улица „Търговска“ и до Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – с диаметър 28 метра.
           След асфалтирането, което ще започне в началото на следващия месец, ще бъдат извършени довършителни дейности и на финала ще бъде положена хоризонталната маркировка на цялото кръстовище. След приключване на всички строително-ремонтни дейности се очаква положителен ефект върху трафика, както и намаляване на вредните емисии. Предвижда се районът да бъде залесен и облагороден.
           Апелираме всички шофьори да преминават внимателно през участъка в ремонт!