Намаляват местата за краткосрочно настаняване

През декември 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 372, а на леглата – 683. В сравнение с декември 2018 г. общият брой на местата за настаняване намалява – с 9.5%, а леглата в тях с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2019 г., е 2 629, или с 11.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през декември 2019 г. в област Ямбол е Нидерландия – 14.2%, следват Германия – 10.5%, Австрия и Румъния – 9.5% и Турция – 9.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през декември 2019 г. се увеличават с 2.6% в сравнение със съответния месец на 2018 г. и достигат 1 182. Те са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 131, а пренощувалите българи – 1 051. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.1 нощувки, а българските – средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. е 12.8% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.5 процентни пункта (фиг.1).

 Приходите от нощувки през декември 2019 г. в областта достигат 114 348 лв., или със 7.8% повече в сравнение с декември 2018 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани – с 38.7%, а в приходите от чужди граждани спад – с 48.9% (фиг. 2).

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток