Най-много одобрени проекти

В края на месец ноември община „Тунджа“ внесе 4 проектни предложения пред НСОРБ по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“. Това са: „Европейските уроци за местната общност“- измеренията на ползите от членството в ЕС за хората от община „Тунджа“ в контекста на Българското председателство“, „Хиляда кукерски хлопки за Българското председателство“, „Да нарисуваме Съединението, да преговорим Членството, да поговорим за Председателството“ и „Българските традиции в контекста на Българското председателство и Европейския съюз“. Три от проектите са в партньорство със Сдружение „Читалища с бъдеще 2012“.

Община „Тунджа“ е с най-голям брой одобрени проекти от кандидатствалите по тази грантова схема. Общата стойност на проектите е 18 850 лева, като безвъзмездното финансиране от страна на НСОРБ е  12 000 лева.