Назначават трайнобезработни в селските училища

По Национална програма „Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица“, в девет от училищата на община “Тунджа,” ще бъдат назначени на работа десет трайно безработни до момента лица.

На назначените лица ще бъде осигурена заетост на пълен работен ден в рамките на 12 месеца. Те ще работят като помощен персонал в училищата на селата Веселиново, Крумово, Кукорево, Ботево, Завой, Дражево, Скалица, Роза и Бояджик.