Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2016 година

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на декември 2016 г. намаляват с 0.5% спрямо края на септември 2016 г., като достигат до 32.6 хиляди души.

Спрямо края на септември 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.2%  (достигайки 7.0 хиляди), а частния сектор намаляват с 1.4% (достигайки 25.7 хиляди).

В сравнение с декември 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол се увеличават с 3.6%. Наетите лица в частния сектор се увеличават с 3.1%, а в обществения сектор с 5.4%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за областта нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 3.4% (до 719 лева). В обществения сектор средната месечна заплата нараства спрямо предходното тримесечие на 2016 г. със 7.7% (до 849 лв.), а в частния сектор с 2.0% (до 685 лева).

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 4.8%, съответно в обществения сектор увеличението е с 1.9%, а в частния – с 6.0%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие, по показателя средна работна заплата област Ямбол се нарежда на 23-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 336 лв., а най-ниска – в областите Видин – 679 лв., Кюстендил – 681 лв. и Благоевград – 699 лв.