Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2017 година

По предварителни данни на Националния статистически институт, списъчния брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на март 2017 г. намаляват с 2.2% спрямо края на декември 2016 г., като достигат до 31.9 хил. души. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.0% (6.8 хил.), а в частния сектор – с 2.3% (25.1 хиляди).

В сравнение с март 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол намаляват с 2.2%. Наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.8%, а в частния сектор – с 2.0%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 8.1% (до 777 лева). В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2016 г. с 1.2% (до 838 лв.), докато в частния сектор нараства с 10.9% (до 760 лева).

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за област Ямбол нараства с 14.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 8.4%, а в частния – с 16.9% .

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г., област Ямбол се нарежда на 15-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 372 лв., а най-ниска – в областите Видин – 643 лв. и Благоевград – 685 лв.