Над 9,9 млн. лв. инвестиции в строителство и ремонти са заложени в проекта за бюджет на община „Тунджа“ за 2022 г

Над 9,9 млн. лв. инвестиции в строителство и ремонти са заложени в проекта за бюджет на община „Тунджа“ за 2022 г. Това подчерта на общественото обсъждане на проекта кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

Самият бюджет е най-големият в 35-годишната история на общината и най-инвестиционният. Проектът за бюджет за 2022 г. е в размер на 28 021 591 лв., с близо 6 млн. лв. повече спрямо предходния от 2021 г. Увеличението се дължи и на завишените с над 2,3 млн. лв. собствени приходи, които също за първи път са планирани да бъдат над 7,4 млн. лв. – ръст с 46 % спрямо предходната година и то без да се увеличават данъци.

Финансирането от централния бюджет възлиза на 17 117 315 лв., което е с малко над 13 % увеличение, преходният остатък е 3 460 171 лв.

Инвестициите са 9 в размер 9 902 451 лв. От тях средствата за капиталова субсидия са 2 107 700 лв., 2 млн. лв. ще бъдат текущите ремонти, субсидията за общинска пътна мрежа е 257 900 лв., 1 154 951 лв. е преходен остатък от капиталовата субсидия от 2021 г., външното финансиране по проекти е 3 981 900 лв., а финансирането по Министерско постановление 326  – 400 000 лв.

От тези средства 2,5 млн. лв. ще бъдат вложени в подобряването на уличната мрежа – 1,7 млн. лв. текущи ремонти и 800 000 лв. капиталови основни ремонти.

Най-голям дял от разходите са за образованието – 32,1 %, за първи път в историята на общината на второ място по разходи е благоустрояване и комунално строителство с дял от 18,9 %, на трето място е общинска администрация с дял от 16,7 %, към който спадат и кметовете и кметските наместници, специалистите по селата и Общински съвет. Социалните дейности имат 8,3 % дял от разходите, капиталовата субсидия 7,5 %, икономическите дейности – 6,8 %.

До 1 април окончателният проект на бюджета трябва да бъде внесен в Общински съвет.