Над 86 хиляди профилактични прегледи през изминалата година

Профилактичните прегледи и изследвания на здравноосигурените лица се извършват в съответствие с Наредба №8 от 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба №2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

За здравноосигурените лица над 18-годишна възраст – независимо дали са диспансеризирани или не, НЗОК заплаща един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се осъществява от общопрактикуващия (личния) лекар и включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на зрителна острота, измерване на артериално налягане, електрокардиография и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH. При анамнеза за рискови фактори /хипертония; нарушение в липидната обмяна; затлъстяване; фамилност за захарен диабет и др./ пациентът се насочва към лаборатория за измерване нивото на кръвната захар.  

За жените на 30 години (навършващи 30-годишна възраст през календарната година) се полага изследване на онкопрофилактична цитонамазка. При мъжете на 50 и над 50 годишна възраст се изследва PSA /простатно специфичен антиген/- веднаж на 2 години; жени от 50 до 69 години – мамография на млечни жлези – веднаж на 2 години и други медико-диагнастични изследвания /триглицериди, холестерол, пълна кръвна картина/ в зависимост от възрастовата група на здравноосигурените лица.

За календарната 2017г. са извършени и отчетени в РЗОК 49110 профилактични прегледи на лица над 18 години, в сравнение със същия период на 2016г. броят на  извършените профилактични прегледи е бил 48516.

По програма “Детско здравеопазване” личният лекар извършва профилактични прегледи на деца от 0 до 18 години. Прегледът включва антрометрични изследвания (ръст, тегло, гръдна обиколка), оценка на психическо развитие, изследване на физическа дееспособност,  лекарски преглед (анамнеза, физикални изследвания по системи и др.),  изследвания за чревни паразити-веднаж годишно в интервала от 2 та до 7та годишна възраст  и кръвна картина два пъти през 1- та година – на шестмесечна и едногодишна възраст и на 3 годишна възраст – един път годишно. Провеждане на ехографско изследване на отделителната система – еднократно на шестмесечна възраст. Извършване на клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави – два пъти – в първия месец  и на 4-месечна възраст. Честота на прегледите зависи от възрастта на детето. Децата от 7 до 18 години се преглеждат един път годишно, обикновено в началото на учебната година. Прегледите включват измерване на ръст,тегло, гръдна обиколка, кръвно налягане, изследване на физическата дееспособност, изследване на зрителна острота и цветно зрение, опорно-двигателна система, изследване на урина за протеин.

За 2017г. са извършени и отчетени 37402 профилактични прегледи по програма „Детско здравеопазване” на лица от 0 до 18 г., в сравнение със същия период на 2016г. броят на  извършените профилактични прегледи е бил 38111.

Активната редовна медицинска профилактика е едно от най-важните условия за добро здравословно състояние. Тя дава възможност за ранно откриване на заболяванията, по-качествено и ефективно лечение за пациента и предпазване от индивидуални рискови фактори като фамилна обремененост от заболявания, тютюнопушене, наднормено тегло и др. 

               РЗОК – ГР. ЯМБОЛ