Над 500 ученици ще се включат във Втори турнир по утринна гимнастика „Ямбол ’23“ и инициативата „Спортувай с президента“

На 20 май, събота, в 10:00 часа ще започнат паралелно две спортни инициативи в затревеното корито на река Тунджа в Ямбол – в участъка от Каргонския мост до Биков мост: Втори турнир по утринна гимнастика „Ямбол ’23“ и инициативата „Спортувай с президента“. Поканени са президентът на Република България Румен Радев, министърът на младежта и спорта Весела Лечева и министърът на образованието и науката Сашо Пенов.

Спортните събития ще се проведат в чест на 17 май – Ден на българския спорт.

Организатор на Втория турнир по утринна гимнастика „Ямбол ’23“ е Община Ямбол. Подготовката е осъществена с методическото съдействие на Национална спортна академия „Васил Левски“ – град София. В надпреварата се очаква да се включат над петстотин ученици, разпределени в четиридесет и два отбора от тридесет и две училища в цялата страна.

Целта на спортното събитие е да се развие и популяризира утринната гимнастика в училищата, да се насърчи физическата активност сред подрастващите и да излъчи победители в отборната надпревара, както и в индивидуалното състезание на спортните водещи (капитани) в различните възрастови групи (дивизии).

Право на участие имат момичета и момчета, ученици от 1 до 12 клас.

Дивизиите са разпределени по следния начин:

 

– първа дивизия (момичета и момчета) и включена сборна група: от 1 до 4 клас;

– втора дивизия (момичета и момчета) и включена сборна група: от 5 до 7 клас;

– трета дивизия (момичета и момчета) и включена сборна група: от 8 до 10 клас.

– четвърта дивизия (момичета и момчета) и включена сборна група: от 11 до 12 клас.

 

Отборите се състоят от 8 до 10 ученици и спортен водещ (капитан), като само първа дивизия няма да има изявен спортен капитан. Всяко училище може да участва с максимум два отбора в съответната дивизия. В отборите нямат право да участват ученици, които тренират някакъв вид гимнастика, тъй като те имат предварителна професионална подготовка.

Всеки отбор ще трябва да изпълни последователно и без прекъсване гимнастически комплекс от общоразвиващи упражнения (КОРУ) под музикален съпровод с помощта на своя спортен водещ (капитан).

Инициативата „Спортувай с президента“ има за цел да оцени общата физическа годност на децата и е цялостна програма за мотивация и физическо възпитание на децата.

Комплексът от изпитания включва седем популярни двигателни упражнения за измерване на сила, издръжливост, бързина, ловкост и гъвкавост. Тестът е със състезателен характер и ще постави участниците в среда на конкуренция, като фактор на въздействие за максимално разгръщане на способностите.

Системата за оценяване на физическата годност включва покриване на нормативи, отчитане на резултати от независим наблюдател и оценъчна скала, която ще бъде публикувана на интерактивна карта след обработка на данните.

Регистрацията на участниците ще започне в 9:00 часа.