Над 4 хиляди смениха личния си лекар в областта

В периода от 1 до 30 юни 2018г. 4304 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 3167 граждани, за община Стралджа – 125, в община Тунджа 697 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 93, за Болярово – 17 и от друг здравен район нов избор са направили 205 здравноосигурени лица.


За сравнение, през месец декември 2017г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 2013.
Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.
Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2018г.

РЗОК ГР. ЯМБОЛ