Над 200 граждани и фирми от Ямбол коригираха декларациите си за доходите от 2017 година

На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригираща декларация от физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, който са декларирали пред НАП с годишната данъчна декларация.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата  се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Тъй като през тази година 30 септември е в неделя, срокът за подаване на формуляра е 1 октомври.

До момента повече от 200 граждани и фирми от Ямбол са подали коригиращи формуляри, като 160 са го направили онлайн. От тях 90 са земеделски производители. Припомням, че над 1000 стопани, обработващи земя и отглеждащи животни от региона не бяха декларирали коректно доходите си за 2017 година, за които НАП получава информация от Държавен фонд „Земеделие“.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg