Над 2 хиляди смениха личния си лекар

         В периода от 1 до 30 декември 2016г. 2237 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1104 граждани, за община Стралджа – 78, в община Тунджа 885 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 124, за Болярово – 25 и от друг здравен район нов избор са направили 21 здравноосигурени лица.

За сравнение, през месец юни 2016г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 4303.

         Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, прекратен договор с общопрактикуващ лекар, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2017г.