Над 2 хиляди смениха личния си лекар

В периода от 1 до 31 декември 2018г. 2056 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1405 граждани, за община Стралджа – 79, в община Тунджа 362 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 94, за Болярово – 12 и от друг здравен район нов избор са направили 104 здравноосигурени лица.

За сравнение, през месец юни 2018г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 4304.

         Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2019г.

14.01.2019г.                                                                РЗОК – ГР. ЯМБОЛ