Над 2 хиляди избраха нов личен лекар

В периода от 1 до 31 декември 2017г. 2013 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1432 граждани, за община Стралджа – 73, в община Тунджа 365 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 103, за Болярово – 26 и от друг здравен район нов избор са направили 14 здравноосигурени лица.

За сравнение, през месец юни 2017г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1927.

         Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2018г.

 

  РЗОК ГР. ЯМБОЛ