Над 1700 смениха личния си лекар пред декември

В периода от 1 до 31 декември 2021г. 1776 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1108 граждани, за община Стралджа – 184, в община Тунджа 305 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 103, за Болярово – 33 и от друг здравен район нов избор са направили 43 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец декември 2020г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1611.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2022г.

 

 

                    РЗОК – ГР. ЯМБОЛ