Над 153 000 клиенти на EVN получават SMS за сметките си

Безплатното известяване може да се заяви бързо и лесно през интернет страницата на компанията www.evn.bg 

Над 153 000 клиенти избраха да получават SMS и имейл известия от EVN България
за размер на своята фактура или за пропуснат срок на плащане. Информацията, която клиентите получават на посочен от тях мобилен номер или имейл адрес включва:ежемесечна стойност на консумираната електроенергия
предстоящо прекъсване на електрозахранването, в случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това преустановяване на захранването.

Ново за клиентите на EVN България е, че безплатните SMS или имейл услуги могат да се заявяват много удобен начин чрез онлайн формуляр на заглавната страница на сайта на компанията: http://www.evn.bg/UslugiIzvestqvane/ClientForm.aspx

На разположение на клиентите са и традиционните начини за заявяване на услугите: на info@evn.bg, в EVN Офис и с писмо.

Клиентите могат да се възползват и от онлайн платформата за информация и плащане „EVN Онлайн плюс“ на: https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx
Всеки регистриран в „EVN Онлайн плюс“ може да извършва незабавно и сигурно онлайн
плащане, както и да разполага с архив за своите фактури за 13 месеца назад. „EVN Онлайн плюс“ предлага и графично представяне на консумацията и стойностите на фактурите по месеци.

EVN България съветва клиенти, които ползват сезонно своите ваканционни имоти,...