Над 1500 пациенти смениха личния си лекар

В периода от 1 до 30 юни 2023г. 1512 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 906 граждани, за община Стралджа – 78, в община „Тунджа“ 383 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 69, за Болярово – 15 и от друг здравен район нов избор са направили 61 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец декември 2022г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1572.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар, е през месец декември 2023г.

 

        РЗОК – ГР. ЯМБОЛ