Над 1500 здравноосигурени смениха личния си лекар

В периода от 1 до 30 юни 2022г. 1547 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 961 граждани, за община Стралджа – 73, в община Тунджа 357  здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 86, за Болярово – 19 и от друг здравен район нов избор са направили 51 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец юни 2021г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 2211.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2022г.

 

                                                                    РЗОК – ГР. ЯМБОЛ