Над 12 хиляди годишни данъчни декларации подадени в НАП

Близо 12 600 годишни данъчни декларации подадоха в НАП жители на област Ямбол през настоящата година. От тях 3600 са приети на гише в офиса на приходната администрация, а останалите са подадени по интернет. Формулярите за деклариране на корпоративен данък са близо 3900, като от тази година декларациите за данък печалба на фирмите се подаваха само онлайн с електронен подпис.


Близо 5 000 граждани декларираха получени доходи през миналата година на гишетата в офис Ямбол, 2000 ползваха ПИК, който се издава безплатно от НАП, 1720 подадоха формулярите си с електронен подпис, а близо 1000 декларации пристигнаха чрез пощенски оператори. От НАП Ямбол напомнят, че срокът за подаването на коригиращи декларации за облагане на доходите на физически лица изтича на 30 септември 2018 година. Всички физически и юридически лица имат право на еднократна корекция. За неверно подадени данни или неподаване на данъчна декларация ще бъдат налагани санкции. Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Повече информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП.