Над 1,2 млн. лв. повече е събрала като собствени приходи община „Тунджа“ през 2021 г.

Собствените приходи на община „Тунджа“ през 2021 г. са с 1,2 млн. повече от първоначално планираните, съобщи кметът Георги Георгиев. Спрямо актуализирания план преизпълнението е между 10 и 15 %, а спрямо първоначалния план – между 20 и 30 %.

Общината изпрати най-успешната във финансово отношение година и започва новата с преходен остатък от 3 260 хил. лв., а бюджетът за изминалата година е нараснал с над 5 млн. лв. спрямо първоначалния план – 22 088 891 лв.

В преходния остатък се включват свободни средства за местни дейности около половин млн. лв., целевия превод за ремонт на пътя Кабиле – АМ „Тракия“, отпуснатите средства за Ковид – мерки и за държавни дейности.

Община „Тунджа“ приключва годината без никакви задължения и неразплатени фактури.

„Финансовите успехи са заслуга на цялата местна общност. Благодаря на всички наши данъкоплатци за отношението към общината, с което те помогнаха „Тунджа“ да изглежда стабилно във финансово отношение и да започне уверено Новата 2022 г.“, коментира още кметът Георги Георгиев.