Над триста бежанци, търсещи международна или получили временна закрила, са подпомогнати в рамките на проект, изпълняван от БЧК – Ямбол

Над триста бежанци, търсещи международна или получили временна закрила, са подпомогнати в рамките на проект, изпълняван от БЧК – Ямбол. Това каза пред журналисти Даниела Илчева, координатор на проекта „На Фокус – националният капацитет в областта на убежището и миграцията“.

Проектът е финансиран чрез Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 г. по програма “Вътрешни работи” и е на стойност над 654 хил. евро. Партньори на Българския Червен кръст по проекта са Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и сдружение “Евроклуб жена“. Проектът започна през януари 2023 г. и трябва да приключи през април 2024 г., посочи Илчева.

Целта на дейностите са подобряването на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България в областта на убежището и миграцията, като в рамките на проекта са обучени над 150 представители на местната власт, на неправителствени и младежки организации, журналисти, юристи. Заложените дейности включват и предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица, както и осигуряване на достъп до настаняване, езиково обучение, социална, психологическа, правна помощ, чрез индивидуални консултации.

В Центъра за временно настаняване на мигранти в Ямбол към момента има девет човека, а капацитетът му е десет души, добави тя.

В рамките на проекта е изготвен доклад, в който е представена информация за 35 добри практики в областта на убежището и миграцията от 19 европейски държави.

Една идея се превърна в проект и постигна резултати в рамките на година, благодарение на Норвежкия финансов механизъм, каза Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. По думите ѝ подобни механизми в голяма степен подпомагат дейностите на агенцията. Ние насърчаваме и търсим партньорството на неправителствения сектор, на местната администрация, както и партньорство извън страната, каза още тя.

Митко Филипов, директор на Областния съвет на БЧК-Ямбол посочи, че организацията ще продължи и занапред да повишава капацитета на органите на местната и държавната власт, както и на неправителствените организации за създаване на благоприятна среда за пострадали граждани.