Награждаване на участниците в Конкурс за детска рисунка „Моята Кукерландия”

 

На 23 февруари 2017 година от 17.30 часа в НЧ „Съгласие – 1862” – Ямбол се състоя официалното награждаване на победителите от Конкурса за детска рисунка „Моята Кукерландия”.

Целта на Конкурса е да възпитава в родолюбие младото поколение чрез изучаване културните традиции на българския народ – зимни, пролетни празници и маскарадни игри; Да провокира творчески прояви в  областта на изобразителното изкуство и да вдъхновява за откривателска и краеведческа дейност.

Конкурсът се провежда за пета година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ „Съгласие – 1862”  е част от Маскарадния фестивал „Кукерландия” 2017, организиран от Община Ямбол и Община „Тунджа”.

От постъпилите 262 рисунки от цялата страна със 116 беше експонирана пъстра изложба  във фоаето на читалището подбрана от жури в състав: Петър Тепсизов – председател и Стойка Цингова и Кольо Костов – членове от Художествена галерия „Жорж Папазов”.

С топли думи на благодарност към участниците секретарят на читалището Иванка Лазарова откри Изложбата, а Петър Тепсизов запозна присъстващите с трудния подбор на най-добрите рисунки.

Наградите и грамотите на победителите от първа възрастова група връчи Станчо Ставрев – заместник-кмет на община „Тунджа”, а на втора възрастова група – Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол.

 

П Р О Т О К О Л

            Днес, 20 февруари 2017 год.,жури в състав:

Петър Тепсизов-художник – председател на журито и членове

Стойка Цингова и Кольо Костов – уредници в ХГ „Ж.Папазов”, гр.Ямбол, след като разгледа постъпилите общо 268  творби на участниците в конкурса за млади художници „Моята Кукерландия”,

присъди следните награди:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  /І – ІV клас/:

І награда: ВЯРА  ПЕНЧЕВА  – І клас, СУ „Райчо  Каролев”, гр.Габрово

ІІ награда: ДЕСИСЛАВА  МЕРАЗЧИЕВА – ІV клас, НЧ „Възродена  Искра 2000” гр.Казанлък

ІІІ награда : НИЛЯЙДА  НУРИ – ІІ клас, Ателие  за изобразителни изкуства, гр.Търговище

Поощрителни награди:

КРИСТИНА  ГЕОРГИЕВА – ІІ клас, ШИИ „Арт Попово”,  гр.Попово

                                   и

МАРИЕЛА  ЯНКОВА – ІІІ клас, Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа” /ОЦИИД/, с.Кабиле, община „Тунджа”

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / V – VІІІ клас/:

І награда: ДОНА  АНДОНОВА –  VІІІ клас, СУ „Св.Кл.Охридски”, гр. Ямбол

ІІ награда: ПЕТЪР  ПЕТРОВ – VІ клас, НЧ „Възродена Искра 2000”, гр.Казанлък

ІІІ награда: РАЯ  РАДЕВА – V клас, ШИИ „Арт Попово”,  гр.Попово

Поощрителна награда: ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА – V клас, Ателие за изобразителни изкуства,  гр.Търговище

 

                                                           ЖУРИ:

                                                                      П.Тепсизов ( п )

                                                                       Ст.Цингова ( п )

                                                                       К.Костов ( п )