Награди по повод 24 май

На тържествена церемония, състояла се на 23 май 2019 г., в залата на Куклен театър „Георги Митев“- гр. Ямбол, бяха връчени наградите на изявени просветни и културни деятели от община „Тунджа“ по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Присъстваха учители, читалищни, културни и просветни дейци от всички селища в общината.

След Химна „Върви, народе възродени”, поетесата и актриса Тоня Борисова представи част от авторския си спектакъл „Пътеки към Душата на България“, който е своеобразен урок по родолюбие и възпитава в патриотизъм.

 В приветствието си кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев подчерта „…Ние сме честит народ! Честит народ, който има привилегията и достойнството да чества своята азбука и писменост! Ние българите, пазим своите букви в години без държавност, във времена на робство, в изпитания и войни – повече от 12 века. 

Всъщност те ни опазиха като народ. Чрез нашите букви и писменост съществуваме, постигаме своята духовна свобода, единство и цялост.

Уважаеми учители и дейци на българската просвета и култура, за мен е изключителна чест да ви поздравя по повод предстоящия 24 май – Денят на славянската писменост, на българската просвета и култура.

Благодаря на всички вас, които с труд, постоянство и творческо вдъхновение строите и отстоявате българските духовни светини – българското училище, и народното читалище в нашите малки тунджански села.

В знанието и културата няма малки и големи народи, има достойни дела и хора.

Вие сте достойни хора!

Вашите постижения, успехите на вашите възпитаници и ученици, потвърждават, че само чрез образование, знание и творческо съзидание, можем да обърнем съдбата си, да бъдем човеци, да бъдем народ!“

            На тържествената церемония бе връчена годишната стипендия за високи постижения в областта на образованието и науката, учредена от Атанас Мерджанов, на Велина Вълкова Димитрова от с. Бояджик.

            С Еднократно финансово стимулиране за постижения в областта на утвърждаване и популяризиране на българския фолклор и за подпомагане подготовката и изявите на регионално, национално и международно ниво бе удостоена Димана Йорданова Демирева от с. Маломир.

 

С Решение на Общински съвет „Тунджа“, което представи председателят Атанас Христов, бяха наградени:

І. С НАГРАДА ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА „ДЖОН АТАНАСОВ”

 1. ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

   Нели Петрова Ройдева- секретар на Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево

 1. ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Нели Петрова Славова – директор на ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево

 

IІ. С ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” – ЗЛАТЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО:

 1. Академик Крум Стоянов Георгиев- председател на „Общество за фолклор“ град Стара Загора
 2. Атанас Теодоров Атанасов- писател
 3. Народно читалище „Христо Ботев-1929“, с. Сламино
 4. Генка Динева Богданова- поетеса
 5. Димитър Райчев Митев- председател на НЧ „Напредък-1930“, с. Кабиле и ръководител на кукерската група
 6. Пенка Тотева Иванова- самодейка при НЧ „Напредък-1930“, с. Кабиле
 7. Кирилка Андонова Илкова- учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново

III. ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” – СРЕБЪРЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:

 1. Танцов състав „Усмивка“ при Народно читалище „Светлина-1929“, с. Роза

 

Със Заповед на кмета на община „Тунджа“, отличия получиха:

 

І. Знак на Община „Тунджа“ – плакет,  както следва:

 1. Росица Вълчева Кавалджиева – директор на ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
 2. Радка Йорданова Илчева – читалищен деец с. Козарево;
 3. Параска Димитрова Шидерева – дългогодишен учител и самодеец с. Генерал Инзово;
 4. Стоянка Тотева Колева – самодейка при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 5. Иван Иванов Йорданов – самодеец при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 6. Иванка Петкова Иванова – самодейка при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 7. Слава Дочева Йорданова – културен деятел с. Безмер;
 8. Донка Кънчева Йорданова – читалищен секретар на НЧ „Добри Керанов – 1961 г.“, с. Стара река;
 9. Марийка Иванова Зафирова – ръководител на ФГ „Славей“, с. Чарган;
 10. Росица Иванова Карагьозова – учител и общественик с. Безмер;
 11. Певческа група при Клуб на пенсионера „Надежда“, с. Гълъбинци.

 

 

ІІ. Награждавам за принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 1. Димка Желязкова Цончева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 2. Ася Ангелова Гогуланова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 3. Зоя Иванова Пеева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 4. Ирина Викторовна Йовчева – старши учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
 5. Ивелина Славова Господинова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
 6. Милена Стамова Петкова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.
 7. Галина Велчева Петрова – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 8. Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 9. Нели Николова Гайдарова – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 10. Невена Иванова Колева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 11. Тинка Ламбова Динева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 12. Христо Тотев Христов – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;
 13. Доника Тодорова Иванова – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;
 14. Стоянка Динева Динева – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;
 15. Дора Иванова Радева – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;
 16. Нели Трендафилова Георгиева – учител ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
 17. Светослава Иванова Иванова – учител ДГ „Щурче“, с. Кукорево.

 

 

 

ІІІ. Награждавам за принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 1. Йорданка Събева Георгиева – самодейка при НЧ „Просвета – 1920 г.“, с. Маломир;
 2. Дина Зафирова Шкодрова – самодейка при НЧ „Просвета – 1920 г.“, с. Маломир;
 3. Руска Куртева Танева – самодейка към Група за Автентичен фолклор с. Ботево;
 4. Иванка Георгиева Ташева – самодейка към Група за Автентичен фолклор с. Ботево;
 5. Антон Димитров Димитров – ръководител на Кукерска група с. Кабиле;
 6. Певческа група „Талашманлийски напеви“, с. Генерал Тошево;
 7. Димана Йорданова Демирева – с. Маломир;
 8. Маноела Иванова Иванова – с. Маломир;
 9. Керанка Славова Вълкова – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 10. Марийка Маринова Иванова – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 11. Пенка Димитрова Монева – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 12. Станка Петкова Кирова – самодейка с. Безмер;
 13. Донка Недева Радева – самодейка при НЧ „П. Р. Славейков – 1928 г.“, с. Гълъбинци.