Награди за ученици и студенти от община „Тунджа“

На 19 април, в рамките на празничните мероприятия по повод Деня на Община “Тунджа”, бяха връчени стипендии и еднократно финансово стимулиране на ученици и студенти от Община “Тунджа”, за високи постижения в образованието.