Награди за Деня на община „Тунджа“

Награди за Деня на община „Тунджа“ с решение на Общински съвет „Тунджа“

„Награда за стопанска инициатива“ – индивидуална, за цялостна дейност:

Руска Михайлова – Председател на ЗПК „Развитие“ с. Ханово.

 „Награда за стопанска инициатива“ – колективна, за принос в развитието на икономиката и за постигнати резултати в стопанската дейност през годината:

„Лозарско стопанство Чалъкови“ ООД – с. Меден кладенец с управител Динко Чалъков.

Награда „За граждански принос“ – за личен принос и родолюбиви начинания:

ЕТ „Д-р Христо Бабуров – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ“ – с. Тенево;

Константин Нинов – дарител на храма в с. Завой;

Любомир Динев – общественик и председател на пенсионерски клуб с Ханово;

Таня и Теодор Тодорови – дарители и подкрепящи инициативите на община „Тунджа“ и с. Търнава.

Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – златен, за принос в развитието на общината:

Величка Вълчева – журналист в ЕРА ТВ;

Георги Динев – кмет на кметство с. Кабиле от 2003 година;

Диньо Жеков – дарител и подкрепящ инициативите на община „Тунджа“ и с. Тенево.

Иван Николов – кмет и кметски наместник на с. Генерал Тошево от 2007 година;

Полк. Милен Димитров – командир на Военно формирование 26 030 с. Безмер;

Стоянка Христакиева – директор на дирекция „МДТ“, община „Тунджа“;

Тодор Хубчев – дарител и подкрепящ инициативите на община „Тунджа“ и с. Бояджик.

Руска Димитрова – общественик  и основател на пенсионерски клуб с. Кукорево

Почетен знак „Герб на община „Тунджа“ – сребърен, за принос в развитието на общината:

Ваньо Златев – старши експерт кметство с. Дражево от 2004 година;

Недялка Стамова – главен специалист кметство с. Веселиново;

Петрана Георгиева – кмет на кметство с. Калчево от 2011 година.

Награди за Деня на община „Тунджа“ със заповеди на кмета Георги Георгиев:

За дарителство и подкрепяне инициативите на  общината и населените места, със Знак на Община „Тунджа“ – плакет:

Антоанета Тодорова Димитрова – управител на „Контрол инженеринг“ АД;

Денис Алексиев Алексиев – дарител от с. Роза;

Димитър Павлов Върбанов – управител на „Балар“ АД;

Елена Димитрова Иванова – управител на „Странджата БГ“ ЕООД;

Илчо Атанасов Илчев – управител на „Биосим“ ООД;

Йовчо Павлов Митев – общественик от с. Ботево;

Йордан Сотиров Георгиев – общественик от с. Тенево;

Красимир Иванов Трънков – собственик на ЕТ „Красимир Трънков“;

Михаил Георгиев Шевкенов – собственик на ЕТ „Земеделска къща Аграрика -Михаил Шевкенов“;

Петър Иванов Петров – управител на „ИНКОМ ПВ“ ООД;

Петър Стефанов Личев – управител на „Български йогурт“ ООД;

Стайко Иванов Стайков – управител на „Ставен“ АД;

Стоил Стоянов Славов – председател на ЗПК „Напредък“;

Стоян Александров Стоянов – председател на Кооперация „Тракия“  и председател на Съюза на зърнопроиводителите от област Ямбол;

Стоян Желев Стоянов – собственик на ЕТ „Стенди-Стоян Стоянов“;

Стоян Жечев Люцканов – управител на „Стоян Агро ББ“ ООД;

Стоян Иванов Стоянов – собственик на ЕТ „Стожер-Стоян Стоянов“;

Стоян Проданов Иванов – управител на „Технострой-инженеринг 99“ АД;

Христо Славов Василев – председател на ЗПК „Козарево“.

За принос в развитието на Община „Тунджа“, с Грамота:

Иванка Алексиева Господинова – счетоводител в Дирекция „ДДИ“;

Калоян Станков Недев – оператор сигурност в Дирекция „ОМП“;

Мима Иванова Колева – главен специалист в кметство с. Кукорево.

За принос в развитието на Община „Тунджа“ и във връзка 35 годишнината от създаването на общината с юбилеен знак на община „Тунджа“:

Валентин Георгиев Велев – експерт в офис за военен отчет за Община „Тунджа“;

Дяко Илиев Дяков – Кмет на с. Дражево от 2015 г.;

Елена Събева Маджарова – Кмет на с. Бояджик от 2011 г.;

Златка Събева Георгиева – общественик от с. Миладиновци;

Иван Димитров Иванов – общественик от с. Кукорево;

Иван Михалев Димитров –  общественик от с. Овчи Кладенец;

Иванка Андреева Лъскова – общественик от с. Кукорево;

Йордан Панчев Христов – главен специалист в дирекция „ТУСЕ“;

Красимира Ангелова Радева – служител в общината от 2011 г.;

Румен Димитров Ралев – организатор производство на „Градус“ АД;

Румяна Славова Илчева – Кметски наместник на с. Симеоново от 2007 г.;

Стоян Тодоров Парапанов – общественик от с. Бояджик;

Цветанка Гочева Георгиева – общественик от с. Кукорево;

Д-р Янко Николаев Енев – общопрактикуващ лекар в с. Маломир.