Наградиха изявени студенти от Факултет „Техника и технологии“

На 6 декември, в навечерието на Студентския празник, студенти от Факултет „Техника и технологии“ с отличен успех и постижения в научноизследователска дейност бяха наградени от Ректора и Зам.-ректорите на Тракийски университет – Стара Загора.
На официалната церемония грамоти и награди получиха:
СТУДЕНТИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ
Пълни отличници
Велина Калоянова – IV курс, специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
Радостина Георгиева – IV курс, специалност „Технология на храните“
Диляна Георгиева – III курс, специалност „Технология на храните“
Отличници
Иванка Георгиева, ІІІ курс, Специалност „Автотранспортна и земеделска техника”
Мария Колева, ІІІ курс, Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
Весела Илиева, ІІ курс, Специалност „Технология на храните”
Росен Русев, ІІ курс, Специалност „Компютърни системи и комуникации”
Стойка Тодорова, ІІ курс, Специалност „Електротехника”
Антоанета Колева, ІІ курс, Специалност „Индустриално инженерство”
Мануел Танев, ІІІ курс, Специалност „Автоматика и компютърни системи”
Георги Стратиев, ІІІ курс, Специалност „Електротехника”
Христина Михалева, ІІІ курс, Специалност „Индустриално инженерство”
СТУДЕНТИ С ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Мария Колева, ІІІ курс, Специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия”
Хатче Мустафова, магистърска програма „Информационни и комуникационни технологии в образованието“
Николай Касидов, магистърска програма „Отопление, вентилация и климатизация“
🎓 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ 🥇НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ ОТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“!