Наградиха изявени дейци на просветата, културата и изкуството от община „Тунджа“

Дни преди най-светлия и вдъхновяващ празник – 24 май, се проведе церемония по награждаването на изявени дейци на просветата, културата и изкуството от община „Тунджа“.
„…Тунджанските читалища, училища и детски градини, където кипи всеотдаен и безкористен труд, а културата и просветата са издигнати като кауза…“, бяха част от акцентите в словото на Станчо Ставрев – кмет на Община „Тунджа“.
„Днес, за пореден път, се гордея с делото на всеки един от вас, с който споделям този прекрасен миг“, каза той.
Много емоционални бяха и думите на удостоените с награди. Певческа група „Карапчанка“, село Маломир, избра да поздрави всички с народна песен. С глас и талант присъстващите завладя деветгодишната Дебора Манолова, а в края на хубавия празник и певицата Вили Русева.
На церемонията бяха връчени две награди за наука, образование и култура „Джон Атанасов“ на Кольо Пехливанов и Димитър Димитров, както и награда „За граждански принос“ на Стоянка Радева Иванова – старши учител в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик.
С еднократно финансово стимулиране бяха поощрени девет ученици и студенти от общината. Част от тях, на ученици от Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“, гр. Ямбол, за четвърта година връчи Стоян Александров, председател на „Съюз на зърнопроизводителите“.
Награди с решение на Общински съвет „Тунджа“
НАГРАДА ЗА НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА „ДЖОН АТАНАСОВ”
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
Кольо Христов Пехливанов
ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Димитър Йорданов Димитров
„За граждански принос“ – Стоянка Радева Иванова – с. Бояджик
С ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” – ЗЛАТЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1. Доника Стоянова Недева-старши учител в Детска градина „Звездица “,с. Скалица
2. Владимира Върбанова Пчеларова – заместник-директор по учебната дейност в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
3. Стела Петкова Николова – директор ДГ „Звездица“ село Скалица;
4. Надежда Ангелова Колева – балерина във Фолклорен ансамбъл „Тунджа“;
5. Георги Андонов Нойков – дългогодишен диригент на оркестъра на Тракийски ансамбъл за народни песни и танци, главен художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“;
6. Милчо Пеев Милчев – музикант във Фолклорен ансамбъл „Тунджа“;
7. Донка Желева Стоянова – самодейка в дейностите на Народно читалище „ Развитие-1905“, с. Генерал Тошево, община „Тунджа“;
8. Мима Димитрова Георгиева – организатор дейности в Народно читалище „Просвета-1910“, с. Тенево, община „Тунджа“;
9. Кунка Петкова Тодорова-Бумбалова – дългогодишен председател на Народно читалище „Зора-1928“, с. Ханово, община „Тунджа“ и самодейка в певческата група работи за утвърждаване на местното читалище и за съхраняване и популяризиране на българския фолклор;
10. Жана Иванова Деянова – самодейка в певческата група към Народно читалище „Виделина-1928”, с. Кукорево;
11. Дянка Славова Петрова – самодейка в певческата група към Народно читалище „Виделина-1928”, с. Кукорево, община „Тунджа“.
12. Мария Николова Димова – старши учител на група „Звънче“ село Маломир Детска градина „Кольо Тенев“, село Тенево;
13. Пламен Василев Качулев – преподавател в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа”.
14. Валентина Георгиева Динева – старши учител в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево, община „Тунджа”.
15. Петя Стефанова Иванова – старши учител в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза
16. Кръстина Енчева Павлова – старши учител в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза
С ПОЧЕТЕН ЗНАК – ГЕРБ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” – СРЕБЪРЕН, ИЗЯВЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:
1. Галина Цветкова Михайлова – старши учител в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
2. Група за автентичен фолклор „Авлига” към Народно читалище „Прогрес – 1936“, с. Дражево, община „Тунджа“, област Ямбол.;
3. Мария Колева Петкова – Председател на пенсионерски клуб „Сребърни коси“, с. Стара река, община „Тунджа“;
4. Певческа група „Карапчанка“, село Маломир.
НАГРАДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“
СЪС ЗНАК НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ПЛАКЕТ :
1. Нина Миткова Митева – самодейка при НЧ „Отец Паисий-1926“, с. Завой ;
2. Владка Тодорова Аврамова – самодейка при НЧ „Отец Паисий-1926, с. Завой;
3. Каля Славова Иванова – самодейка при НЧ „Джон Атанасов-1928“, с. Бояджик;
4. Руска Енчева Колева- самодейка при НЧ „Развитие-1905“, с. Генерал Тошево;
5. Детско-юношеска коледарска група „Юнаци“ при НЧ „Добри Керанов-1961“, с. Стара река;
6. Радка Тодорова Добрева – ръководител на ПГ „Сребърни коси“, с. Стара река;
7. Красимира Николаева Николова – старши учител на група „Усмивка“, с. Окоп, към ДГ „Щурче“ с. Кукорево.
С ГРАМОТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА ЗА ПРИНОС В ОБЛАСТ „ОБРАЗОВАНИЕ”
1. Миглена Йорданова Добрева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
2. Христо Атанасов Христов – учител в ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, с. Дражево;
3. Пламен Николаев Паскалев – инженер по автотранспортна и земеделска техника, учител по теория на професията в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица;
4. Ангел Димитров Стефанов – с. Маломир;
5. Михаил Димитров Стефанов – с. Маломир;
6. Султанка Петрова Иванова – дългогодишен служител в ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
7. София Ангелова Петкова – с. Болярско;
8. Славка Динева Христова- старши учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
С ГРАМОТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ ЗА ПРИНОС В ОБЛАСТ „КУЛТУРА”
1. Барбара Аврамова Бонева – самодейка, с. Челник;
2. Мирослав Росенов Димитров – самодеец, с. Челник;
3. Теолина Тодорова Василева – самодейка, с. Челник;
4. Юлияна Миткова Бенгурова – счетоводител към Отдел „Култура и други хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“.