Награда

На 30 април 2017 г., групата за автентичен фолклор при НЧ „Прогрес – 1936“, с. Дражево, участва във фолклорен събор и конкурс „Еленово“ – 2017 г.

Гордост за читалището и за селото ни е това, че от толкова много участници групата ни бе класирана на първо място и отличена с парична награда.

 

Донка Панайотова

Читалищен секретар при НЧ „Прогрес – 1936“