Награда

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Почетно отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски” получи г-жа Петя Деновска, старши учител по математика, информатика и информационни технологии в ПГПЧЕ „Васил Карагьозов” – Ямбол. Наградата е присъдена от Министъра на образованието и науката „за дългогодишна, цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование.”

Госпожа Петя Деновска  работи в Езикова гимназия от 2001 година. Усилията и са насочени за развиване на дигиталните умения на учениците, за създаване на условия  да развиват и изявяват творческия си потенциал. С професионалния си опит, знания и умения помогнала на много ученици да израстват като самостоятелно мислещи, знаещи и можещи млади хора и да се реализират в областта на комуникационните технологии.

От 25 май 2017 година, след спечелен конкурс, г-жа Петя Деновска е назначена за ст. експерт по Математика, информатика и информационни технологии в РУО – Ямбол.