Награда от национална конференция

От 2 до 4 октомври в София се проведе 48-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика. Успешно се представиха възпитаниците на АОП Ямбол – Димитра Вълчева от ПМГ “ Атанас Радев“ и Борис Вълков от Г „Васил Левски. Те участваха с доклади в Националната младежка научна сесия „Физиката в живота и света около нас „.

Журито присъди Поощрителна грамота на Димитра Вълчева за доклада “ Пасажите на Меркурий“.
В секция „Средно образование „, изключителен интерес предизвика доклада на Димитринка Манолова учител в ПГЗ “ Хр.Ботев“ Ямбол.