Награда за самодейците от село Завой

Самодейците при Народно читалище „Отец Паисй-1926“ и Пенсионерски клуб „Надежда“, с. Завой, община „Тунджа“ взеха участие в XXI Международен фестивал за автентичен фолклор в с. Дорково, обл. Пазарджик. Фестивалът се проведе от 26 до 28 юли 2019 г. и има за цел да запази и популяризира изворния фолклор и да затвърди ролята на традиционния фолклор за сплотяването на българската общност.

            За представянето на автентични, за селото, народни песни самодейците от с. Завой бяха удостоени с диплом и почетен знак на фестивала.

Галина Ганева

Секретар на НЧ „Отец Паисий-1926“, с. Завой