Музеят на бойната слава в Ямбол ще се сдобие с ремонтирано германско щурмово оръдие

Общинският Музей на бойната слава в Ямбол предостави за реставрация и оценка на годността скоростна кутия на германско щурмово оръдие от Втората световна война Jagdpanzer L/48 на фирма „Еко Био Енерджи“ ЕООД в София за срок от шест месеца. Нейният собственик Красимир Арсов е предложил услугите си на директора на музея Георги Вардаров.

Целта е щурмовото оръдие да бъде приведено в готовност за участие във военни паради, бойни възстановки, организация на събития в музея, снимки на реклами, музикални клипове, филми и др.

„Еко Био Енерджи” ЕООД е създадена през 2004 година с цел закупуване на излишна военна техника от Българската армия и други чуждестранни продавачи за попълване на колекцията, както и за отдаване под наем на военна техника за заснемане на филмови продукции, дружеството притежава всички необходими лицензи и разрешения за търговия с оръжие както в Република България, така и в чужбина. Към настоящия момент фирмата притежава около 200 броя различни бивши военни средства: бронирани превозни средства, оръдия, камиони, леки превозни средства и др., изложени в стопанисвания от фирмата Български военен и технически музей в София. Внимание заслужават няколко много добре реставрирани военни автомобила от неговия фонд, в това число всъдеход ЛуАЗ 967 ТПК от 1975 година, БТР-40 от 1950 година, камион Mercedes-Benz L3750 от 1937 година и др.

Предстои гласуване на сесия на Общински съвет – Ямбол на предложение за обмяна на военна техника между Музея на бойната слава и Българския военен и технически музей.

В бившите Пионерни казарми в Ямбол, където се помещава Музеят на бойната слава, има голямо количество корпуси от германски танкове и самоходни оръдия, подарени на Община Ямбол от Министерство на отбраната. Те са заведени като движими културни ценности от обменния фонд на музея. Интерес към тези корпуси проявява Българският военен и технически музей.

Предложението на Красимир Арсов е Музеят на бойната слава да предостави корпуси от германски танк Panzer 4 и немско щурмово оръдие Stug 3 и да получи напълно реставрирани и приведени в движение движими културни ценности от обменния фонд на Българския военен и технически музей – София: съветски танк Т-34-85, произведен през 1944 година; танк Т-55 А; танк Т-62; самоходна артилерийска установка САУ-100; ЗИЛ-135, ТЗМ от комплекса 9К52 Луна; влекач ЗИЛ-157 с ремарке, ТЗМ от комплекса С75 Двина; товарен автомобил Opel Blitz; товарен автомобил Renault.

Българският военен и технически музей – София предлага да монтира в един танк Panzer 4 и в щурмово оръдие Stug 3 от фонда на Музея на бойната слава неоригинален двигател и съвременна скоростна кутия, за да бъдат задвижени като пълноценни експонати, които може да участват в различни обществени мероприятия.

Министерство на културата е одобрило евентуалната сделка и е предоставило указания как да бъде оформена юридически.