МОН нарежда: Всяко училище с план против терористи

Ръководствата на всички училища трябва да разработят вътрешни мерки за противодействие на евентуални терористични атаки. Указанието е спуснато с писмо от МОН, препратено от Регионалното управление по образование до учебните заведения в цялата страна. Нареждането трябва да се изпълни в срок до  23 февруари.

В писмото има конкретни изисквания, които трябва да бъдат заложени в школските програми. Задължително ще бъде да проведат инструктажи на всички ученици и персонала. Трябва да осигурят СОТ, паник-бутон и строг пропускателен режим.

Изисква се разработване на специален план за сигурност по отношение не на рискове изобщо, а точно на терористична заплаха. Едно от указанията е при влизане на външни лица в училище да бъде оторизиран специален човек, който да следи какво прави. Това ще е задължително например по време на училищни ремонти, когато на територията на школото има строителни бригади.

На всеки 6 месеца ще трябва да се организира симулативна игра, която имитира терористична атака. Досега това се правеше само за проиграване на аварийните планове при пожар и природно бедствие.

От писмото не става съвсем ясно какво се има предвид под осигуряване на физически бариери и дали охранител на входа ще покрие това изискване.

Повечето от мерките, които трябва да се заложат в антитерористичните планове, са изпълними или са задействани и към момента. В училищата масово има охранители и СОТ, а гардове на входа не допускат външни лица безразборно. Данните на влизащите се записват, а в някои учебни заведения те получават дори временен пропуск за присъствие в училището, на който се упоменава в колко часа са влезли, при кого отиват и в колко часа напускат сградата.
Най-смутени са директорите от точка 10 от описаните петнадесет пункта. Тя гласи да не се допуска в близост до училището да паркират чужди автомобили, които не са на преподаватели или на родители, спрели за кратко при водене и взимане на ученици.